Tiešsaistes kalkulators: devēja Atbildību par darba samaksas kavēšanos, Krievijā

To aprēķina summu naudas kompensāciju, ko darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam par nokavējumu no darba algas vai citiem maksājumiem, saskaņā ar krievijas Federācijas Darba Kodeksa.»Viens no šādas rakstzīmes tiek izmantoti, lai atsevišķas datu laukus: cilni, semikolu vai komatu’ Paraugs